Βρείτε μας

https://www.facebook.com/kostas.iakovou.75    

Σχετικά βίντεο

 

 

 

 

 

Άρθρα

Όσο αυξάνει η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, αυξάνεται το κόστος για τις επιχειρήσεις και μειώνεται η λειτουργικότητα

Θεσσαλονίκη, Μάιος 2018             

         Η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το κοινοτικό δίκαιο για τα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων (GDPR), προκαλεί ποικίλα ερωτήματα στους επαγγελματίες και εντείνει την αγωνία των επιχειρήσεων. Τι είναι τελικά το GDPR; Τι θα πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε τις επιχειρήσεις μας από μία ακόμα νομοθεσία, η οποία προβλέπει  πρόστιμα ως και 20 εκατ. ευρώ για τους παραβάτες; Ένα από τα βασικότερα μέτρα προστασίας αποτελεί η σύναψη συμβάσεων, αναλογικών και ψηφιακών, με πελάτες και προσωπικό, χωρίς όμως αυτό να μας εγγυάται ότι  θα αποφύγουμε τον κίνδυνο από πιθανές καταγγελίες, που μπορεί να κάνει ο οποιοσδήποτε σε κάθε επιχείρηση.

            Είναι αντιληπτό, ότι η συμμόρφωση στη νέα νομοθεσία προϋποθέτει τον εκσυγχρονισμό των μέτρων ασφαλείας (φυσικά και τεχνικά), τα οποία αυξάνουν τα λειτουργικά έξοδα. Στα φυσικά μέτρα περιλαμβάνεται η θωράκιση των χώρων που αποθηκεύονται τα δεδομένα, το ξεκαθάρισμα ακόμα και παλιών, ξεχασμένων εγγράφων και ο περιορισμός στη συλλογή μόνο των απαραίτητων δεδομένων. Στα τεχνικά μέτρα, η αγορά κατάλληλου λογισμικού, καθώς και ηλεκτρονικών συσκευών προστασίας, συνεπάγονται και αυτές επιπλέον κόστος. Έτσι οι επιχειρήσεις θα υποχρεώνονται να εκπαιδεύσουν προσωπικό, το οποίο θα ασχολείται με θέματα τήρησης της νέας νομοθεσίας και στην περίπτωση των ατομικών επιχειρήσεων αυτό σημαίνει εκπαίδευση των ίδιων των ιδιοκτητών.

            Παρατηρούμε επίσης, ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος για την υλοποίηση εργασιών που στο παρελθόν γίνονταν με πιο σύντομες διαδικασίες, με αποτέλεσμα η επιχείρηση μας να χάνει σημαντικό χρόνο παραγωγικότητας. Όσο αυξάνεται η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων λοιπόν, αυξάνεται το λειτουργικό κόστος και μειώνεται η λειτουργικότητα. Άραγε, πόσα έξοδα ακόμα να αντέξουν οι ελληνικές επιχειρήσεις; Στο νέο κανονισμό  δεν υπάρχει ασφαλής και σίγουρη διαδρομή, γίνεται όμως σε όλους μας αντιληπτό ότι πρέπει από μόνοι να δράσουμε, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της επιχείρησης μας, να κατανοήσουμε και να δομήσουμε τον τρόπο, ώστε να αποφύγουμε τις κυρώσεις, στις οποίες και ευελπιστούμε να υπάρξει κάποια ελαστικότητα αρχικά, ως περίοδος προσαρμογής. Σε κάθε περίπτωση, η Ένωση μας θα προσπαθήσει να βοηθήσει τους επαγγελματίες του κλάδου, παρέχοντας την καλύτερη δυνατή ενημέρωση για το νέο νομοθετικό καθεστώς.

 

Του Κώστα Ιακώβου, 

Πρόεδρος Ένωσης Καπνοπωλών-Ενοικιαστών Περιπτέρων Μακεδονίας, 

Πρόεδρος ΟΕΕΘ,

Μέλος Δ.Σ ΕΕΘ-ΓΣΕΒΕΕ