Προϋπολογισμός του νέου έτους

27 Δεκεμβρίου 2021
Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας 27 Δεκεμβρίου 2021 ως Εντεταλμένος Αιρετός Σύμβουλος Δημάρχου Θεσσαλονίκης τοποθετήθηκα σχετικά με την πρόταση της αντιπολίτευσης για τον προϋπολογισμό του 2022.

Είναι απαραίτητο ο προϋπολογισμός του νέου έτους να έχει όραμα και να στοχεύει στον εκσυγχρονισμό της πόλης Μας.