1η Πανελλαδική Εκπαίδευση του Σωματείου Καπνοπωλών Μακεδονίας

Θεσσαλονίκη, 06 Ιουνίου 2018

 
       Το δωρεάν σεμινάριο  πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 06 Ιουνίου 2018 με διάρκεια 6 ωρών στην αίθουσα ‘’Θεσσαλονίκη’’ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης στον 1ο όροφο.
Κοστολόγηση – Τιμολόγηση & μέθοδοι υπολογισμού και παρακολούθησης
Ο στόχος του σεμιναρίου ήταν να αναδείξει τη σπουδαιότητα της γνώσης των εννοιών του Κόστους, της Τιμολόγησης και της τακτικής παρακολούθησης των οικονομικών αποτελεσμάτων ενός περιπτέρου.
Η σωστή διαχείριση των οικονομικών στοιχείων συνιστά κύρια επιτελική εργασία.
Η κατανόηση του κόστους, της τιμολόγησης των προϊόντων και τα περιθώρια κέρδους που προκύπτουν, είναι η βασική προϋπόθεση για την επιτυχία μιας επιχείρησης.

Περιεχόμενο σεμιναρίου

 •  Τι πουλάει ένα περίπτερο – ψιλικατζίδικο.
 • Αντιπαραβολή με άλλους τύπους καταστημάτων που πουλάνε ομοειδή προϊόντα
 • Τι είναι Κόστος

  Βασικές έννοιες, τι είναι κόστος, έξοδο & δαπάνη
  Κατηγορίες Κόστους, σταθερό, μεταβλητό, ημιμεταβλητό
  Διακρίσεις Κόστους
  Υπολογισμός κόστους προϊόντων και κόστους πωληθέντων Προϊόντων

 Τι είναι η Τιμή & Μέθοδοι Τιμολόγησης

 Μικτό Κέρδος
 Διευκρινίσεις – Ασκήσεις υπολογισμού

 • Προϋπολογισμοί & Χρηματοοικονομική παρακολούθηση της μηνιαίας & ετήσιας πορείας ενός περιπτέρου ή ψιλικατζίδικου.
 • Υπόδειγμα σε Υπολογιστικά φύλλα – excel