Απομάκρυνση ογκωδών απορριμάτων από την Ομάδα Ευταξίας

Απομακρύνθηκαν ογκώδη απορρίμματα που είχαν εγκαταλειφθεί σε πεζοδρόμιο έπειτα από παρέμβαση της Ομάδας Ευταξίας, στην Α’ Κοινότητα Δήμου Θεσσαλονίκης!

Έπειτα από τη σύσταση που έλαβε ο ιδιοκτήτης των ογκωδών από την Ομάδα Ευταξίας μερίμνησε για την άμεση απομάκρυνσή τους.

Στην προσπάθειά μας να διατηρούμε την πόλη μας καθαρή, η συνεργασία των πολιτών είναι απαραίτητη!