Δράσεις-Ενέργειες

Περιήγηση στις εγκαταστάσεις της ιδιωτικής εταιρείας PFAHLER στην πόλη Dinkelsbühl της Γερμανίας

Στο πλαίσιο της επίσκεψής μας στη Γερμανία, περιηγηθήκαμε στις εγκαταστάσεις της ιδιωτικής εταιρείας PFAHLER στην πόλη Dinkelsbühl, η οποία αναλαμβάνει τη διαχείριση της αποκομιδής, καθώς και την αποσυναρμολόγηση και την ανακύκλωση των λευκών συσκευών!