Συνεντεύξεις

Συζήτηση για τον Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. στο Δημοτικό Συμβούλιο

20 Σεπτεμβρίου  2021 Στο πλαίσιο της συζήτησης για τον Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας, χρειάστηκε να επεξηγήσω περαιτέρω κάποια δεδομένα σε συνάδελφο Δημοτικό Σύμβουλο.