Καθαρισμός και απολύμανση σε δρόμους και πεζοδρόμια της πόλης

Εργασίες καθαρισμού πραγματοποιήθηκαν σε δρόμους και πεζοδρόμια, στην Α’ Κοινότητα Δήμου Θεσσαλονίκης!

Με τη χρήση πιεστικού μηχανήματος, καθαρίστηκαν και απολυμάνθηκαν οι οδοί Χαραλάμπους Κυπρίου, Άθωνος και Μητροπολίτου Γενναδίου.

Το προσωπικό της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανικών Μέσων εργάζεται ακούραστα ώστε να διατηρεί την πόλη μας καθαρή!