Καθαρισμός στα αυλάκια του Δημοτικού Κλειστού Γηπέδου Μπάσκετ Τριανδρίας

Καθαρισμός πραγματοποιήθηκε στα αυλάκια που βρίσκονται περιμετρικά του Δημοτικού Κλειστού Γηπέδου Μπάσκετ Τριανδρίας, ώστε να απομακρύνονται απρόσκοπτα τα ύδατα!
Στο Δήμο Θεσσαλονίκης δίνουμε έμφαση στις λεπτομέρειες και αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες που στόχο έχουν την ανάπτυξη της καθαριότητας σε όλες τις γειτονιές της πόλης μας!