Περιήγηση στις εγκαταστάσεις της ιδιωτικής εταιρείας PFAHLER στην πόλη Dinkelsbühl της Γερμανίας

Στο πλαίσιο της επίσκεψής μας στη Γερμανία, περιηγηθήκαμε στις εγκαταστάσεις της ιδιωτικής εταιρείας PFAHLER στην πόλη Dinkelsbühl, η οποία αναλαμβάνει τη διαχείριση της αποκομιδής, καθώς και την αποσυναρμολόγηση και την ανακύκλωση των λευκών συσκευών!

Τελευταίος σταθμός της επισκέψής μας αποτέλεσε η μονάδα θερμικής επεξεργασίας των απορριμμάτων στη Στουτγάρδη, όπου παρακολουθήσαμε όλη τη διαδικασία της καύσης.

Μέσω της καύσης των απορριμμάτων παράγεται τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια για το δίκτυο 300 χιλιομέτρων.

Επιπλέον, κατά την απαγωγή του καυσαερίου από την καμινάδα του εργοστασίου πραγματοποιείται ειδική επεξεργασία ώστε να προκύπτει κατά 90% καθαρό αέριο, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.

Η συγκεκριμένη διαδικασία επιβλέπεται κάθε μισή ώρα από την Πολιτική Προστασία του γερμανικού κράτους, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν μολύνεται το περιβάλλον.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας στο Schwäbisch Hall αποκτήσαμε πολύτιμες γνώσεις και τεχνογνωσία, παρακολουθώντας επιτυχημένες πρακτικές στους τομείς της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας.

Το παράδειγμα του γερμανικού κράτους μας δείχνει ότι οι πολίτες διαδραματίζουν το σημαντικότερο ρόλο στο ζήτημα της αποκομιδής των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης!

Όλοι μαζί, δημότες και Δήμος Θεσσαλονίκης, μπορούμε να συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος, υιοθετώντας τις πρακτικές της κυκλικής οικονομίας!