Σε εξέλιξη η απομάκρυνση εγκαταλειμμένων δικύκλων στο Δήμο Θεσσαλονίκης

75 δίκυκλα έχουν συλλεχθεί ήδη από την Α’, τη Γ’ και την Ε’ Κοινότητα Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια της δράσης απομάκρυνσης εγκαταλειμμένων δικύκλων η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη!


Τα δίκυκλα απομακρύνονται έπειτα από τη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς έχουν εγκαταλειφθεί σε δρόμους, πεζοδρόμια και διαβάσεις, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνουν τη διέλευση των πεζών και να αποτελούν ρυπογόνες εστίες.
 
Στο πλαίσιο αυτό, παρευρέθηκα στη δράση απομάκρυνσης των εγκαταλειμμένων δικύκλων, προκειμένου να παρακολουθήσω τη διαδικασία που ακολουθείται και να ενημερωθώ για όλα τα στάδιά της.
Η δράση συντονίζεται από τη Διεύθυνση Ανακύκλωσης/ Τμήμα Ανακύκλωσης σε συνεργασία με το τμήμα καθαριότητας και υλοποιείται με τη χρήση γερανοφόρου οχήματος και εργατών.
Η απομάκρυνση των επί μακρόν εγκαταλειμμένων δικύκλων που δεν διαθέτουν πινακίδες πραγματοποιείται έπειτα από τον εντοπισμό, την καταγραφή, την επικόλληση ειδικού ειδοποιητικού αυτοκόλλητου και τη φωτογράφησή τους από τα αρμόδια όργανα του Δήμου.
 
Στη συνέχεια, τα δίκυκλα που έχουν συλλεχθεί φυλάσσονται για εύλογο χρονικό διάστημα σε ειδικό χώρο, για να ακολουθήσει η διαδικασία εκποίησης από την αρμόδια υπηρεσία το Τμήμα Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού στο Α’ Τελωνείο Θεσσαλονίκης.
 
Στο Δήμο Θεσσαλονίκης εργαζόμαστε ανελλιπώς ώστε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των συμπολιτών μας και την εικόνα της πόλης μας!